خانه / ویزای شنگن
266378_89345947

ویزای شنگن

ارائه خدمات ویزای توریستی-دیداری اروپا
( S C H E N G E N )
خدمات ویزا شامل: مشاوره مسافرتی-وقت سفارت- تعیین ناقصی مدارک طبق نظر وکیل – رزرواسیون هتل –رزرواسیون بلیط –پرکردن تخصصی فرم روادید –ترجمه مدارک(مترجم رسمی) چیدمان مدارک –بیمه مسافرتی

افراد بزرگسال: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ريال
افراد زیر ۱۲سال: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ريال
*درخواست وقت فوری سفارت مستلزم پرداخت هزینه جداگانه از سوی مسافر میباشد.
*ارائه اصل مدارک شناسایی و مالی وشغلی مسافرین جهت ترجمه الزامی است.(فتوکپی برابر اصل قابل قبول نمیباشد)
*مسافرین باید حداقل دوماه قبل ازتاریخ درخواستی سفر جهت اخذ ویزا اقدام نمایند.
* مسافرین موظفند حداقل یک هفته قبل ازوقت سفارتشان اصل تمام مدارک شناسایی و مالی و شغلی خود را بدون ناقصی به آژانس سومرگشت پارس تحویل دهند ودر صورت عدم ارائه ی این مدارک در موعد مقرر آژانس مسئولیتی در قبال دیر کرد ترجمه مدارک و تکمیل پرونده سفرشان نخواهد داشت.
*آژانس سومرگشت پارس هیچگونه ارتباطی با کنسولگری سفارتها ندارد و صرفا در راستای تکمیل وکالتی پرونده ی سفر و ارائه خدمات ویزا به مسافرین خدمات رسانی میکند.
*در صورت عدم صدور ویزا از سوی کنسولگری سفارت به هر علت آژانس سومرگشت پارس موظف است ۵۰%از مبلغ دریافتی را به موکل مستردد و۵۰%آن را بابت هزینه خدمات ارائه شده کسر کند.
اصل مدارک مورد نیاز درخواست ویزای شینگن:
۱- پاسپورت جدید(با حداقل ۶ ماه اعتبار)پاسپورت قدیم (به همراه کپی از ویزاهای معتبر قبلی)
۲- دو قطعه عكس ۳× ۴رنگی با زمینه روشن تمام رخ و واضح
۳- شناسنامه متفاضی به همراه شناسنامه همسرو فرزندان
۴- سند ازدواج
۵- گواهی فوت همسر(در صورت فوت همسر)
۶- اجازه نامه پدر یامادر(برای متقاضیان زیر ۱۸سال در صورت عدم همراهی یکی از والدین رضایت محضری مورد نیاز است)
۷- گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت وسابقه کار و حقوق دریافتی ماهیانه همراه با مهرو امضا
۸- پروانه نظام پزشكي ومطب/پروانه نظام مهندسي/ اساسنامه شرکت/روزنامه رسمي/ برگه
ثبت شرکت/آگهی تاسیسات و آخرین تصمیمات شرکت/جواز کسب/پروانه بهره
برداری/قرارداد پیمانکاری/حكم كارگزیني/حكم بازنشستگي (همراه با مهروامضا)
۹-برگه مرخصی افراد شاغل مطابق با تاریخ سفر درخواستی همراه با مهروامضا
۱۰- فیش حقوقي سه ماه اخیر همراه با مهروامضا
۱۱-لیست بیمه شغلی سه ماه اخیر همراه با مهروامضا (درصورت وجود)
۱۲-گواهي اشتغال به تحصیل همراه با برگه مرخصي مطابق با تاریخ سفر درخواستی با مهروامضا
(ویژه دانش آموزان و دانشجویان)
۱۳-پرینت حساب های جاری بانکی ۳ماه اخیر به همراه ریز گردش حساب همراه با مهر و امضا شعبه بانک مربوطه به صورت لاتین از بانک گرفته شود (حداقل مانده حساب ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال باشد)و هرنوع دفترچه یا سپرده بانکی
۱۴-نامه تمکن مالی (تایید شده توسط بانک مربوطه وتاییدیه اموربین الملل) همراه با مهروامضا به صورت لاتین از بانک گرفته شود.
۱۵-اسناد مالکیت شخصی منزل یا اجاره نامه یا مبایعه نامه (قراردادفروش یا قراردادخرید)
*مسافرین موظفند حداکثر تا یک هفته پس از عقد قرارداد اصل تمام مدارک شناسایی و مالی و شغلی خود را بدون ناقصی به آژانس سومرگشت پارس تحویل دهند و در صورت عدم ارائه این مدارک در موعد مقرر آژانس مسئولیتی در قبال دیر کرد تکمیل پرونده سفرشان نخواهد داشت.
*لازم به ذکر است که ازتاریخ اخذ پرینت بانکی تا روز اخذ ویزا ،مانده حساب به یکباره کم نشود زیرا ممکن است سفارت در صورت لزوم پرینت حساب مجددی بخواهد.
*در صورت ارائه ی گواهی اشتغال به کار توسط مسافر ارائه ی پرینت حساب بانکی نیز الزامی میباشد.